Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pro koho je určen Havarijní program Ministerstva kultury?

Havarijní program je dotační program Ministerstva kultury pro stabilizaci vzniklého havarijního stavu kulturní památky.

Z Havarijního programu (dříve Střešního fondu) jsou vlastníkům kulturních památek poskytovány finanční příspěvky pro zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb. Žádosti se podávají u Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích,  příspěvky přiděluje Ministerstvo kultury rozhodnutím přímo vlastníkovi na bankovní účet.

Kontakty pro další informace