Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mohu dostat dotaci na obnovu KP v MPR?

Ano, v  Pardubicích existuje dotační program pro obnovu a údržbu kulturních památek v městské památkové rezervaci.

Program regenerace MPR je k obnově kulturních památek, nacházejících se v nejcennějších částech historických měst České republiky, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy pokud se finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky. Tento program, vypsaný na obnovu a údržbu a kulturních památek v městské památkové rezervaci v Pardubicích, existuje v našem městě od konce roku 1996.
Jedná se o kombinovaný dotační program na podporu vlastníků kulturních památek v MPR, schválený vládou a podporovaný ze státního a městského rozpočtu. Kvótu, schválenou komisí ministra kultury, obdrží na žádost primátora město Pardubice do svého rozpočtu a spolu s prostředky vlastního rozpočtu je rozděluje jednotlivým žadatelům o dotace dotačními smlouvami.
Finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón nejsou zejména určeny: na výměny oken a dveří, pokud se nenacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu (v případě jejich nutné výměny budou akceptovány pouze tvarové a materiálové repliky), na modernizaci bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, na technické zařízení budov, projektovou dokumentaci a na kopie sochařských děl. Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.
 
Více na stránkách Ministerstva kultury ČR/granty a dotace                 www.mkcr.cz

Kontakty pro další informace