Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Je známý nějaký časový harmonogram programu podpory památek?

Do konce měsíce října je třeba předat požadavky na opravy KP pro vypracování Anketního dotazníku, který se odevzdává na Ministerstvo kultury do 15.listopadu. V následujícím roce po schválení finanční kvóty se podávají Souhrnné přehledy doplněné požadovanými doklady. Termín stanoví Ministerstvo kultury – obvykle měsíc březen. Do konce června se doplňují doklady vyplývající z jednání orgánů města a odsouhlasující rozdělení celkové kvóty na jednotlivé žádosti. Obvykle v září je poukázána celková kvóta ze státního rozpočtu do rozpočtu města a následně je možné dotačními smlouvami přidělit jak státní, tak i městský podíl jednotlivým žadatelům. Do konce roku musí být provedeno finanční vyúčtování dotované akce.

Kontakty pro další informace