Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Je možné zrušit prohlášení za kulturní památku?

Zrušit prohlášení za kulturní památku je možné v případě movité a nemovité kulturní památky a archeologického nálezu prohlášeného za kulturní památku. Není možné zrušit prohlášení, pokud jde o národní kulturní památku.

Ministerstvo kultury může z mimořádně závažných důvodů prohlášení za kulturní památku zrušit na žádost vlastníka, organizace, která prokáže právní zájem na zrušení, nebo z vlastního podnětu. Zrušení prohlášení může vázat na předchozí splnění jím stanovených podmínek. Náklady na splnění podmínek nese žadatel nebo ten, v jehož zájmu ke zrušení prohlášení došlo.

Kontakty pro další informace