Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaké jsou povinnosti vlastníka věci navržené na prohlášení za kulturní památku?

Vlastník takové věci ji musí chránit před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit Ministerstvu kultury každou změnu vlastnictví, správy nebo užívání.

 Vlastník věci je povinen od doručení vyrozumění Ministerstva kultury o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku nebo o tom , že hodlá věc prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, až do rozhodnutí Ministerstva kultury chránit věc před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit ministerstvu každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání.

Kontakty pro další informace