Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaké jsou kategorie kulturních památek?

Kulturní památky jsou buď movité nebo nemovité. Nejvýznamnější kulturní památky může vláda České republiky prohlásit nařízením za národní kulturní památky.

Dřívější právní úprava rozdělovala kulturní statky podle historického významu do několika kategorií. Podle současného památkového zákona jsou kulturní památky buď movitého nebo nemovitého charakteru. Ústřední seznam kulturních památek ČR je podle této charakteristiky vede odděleně. Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní kulturní památky. V nařízení zároveň stanoví obecné podmínky jejich ochrany. V ojedinělých případech může být národní kulturní památka zapsána na seznam světového dědictví. Občas je možno slyšet, že je nějaká památka označována jako „technická“, „lidové architektury“, „moderní architektury“ apod., nebo že je zapsána v seznamu „technických“ apod. památek. Žádný takový seznam, který by soustřeďoval památky podle charakteru neexistuje. Ústřední seznam kulturních památek ČR rozlišuje pouze movité a nemovité věci.

Kontakty pro další informace