Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jak a kde může vlastník kulturní památky získat finanční pomoc?

Obce a kraje mohou ze svých rozpočtů poskytnou vlastníku kulturní památky příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. Obdobně může na obnovu kulturní památky poskytnout příspěvek ze státního rozpočtu Ministerstvo kultury.

Příspěvek lze poskytnout, jde-li o odůvodněný případ, na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky za účelem jejího účinnějšího společenského uplatnění, příp.tehdy, nemůže-li vlastník uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. V případě mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky může příspěvek poskytnou i Ministerstvo kultury. Příspěvek se poskytuje na žádost, jež musí být zdůvodněna a musí být doložena požadovanými doklady.

Kontakty pro další informace