Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jak a kde může vlastník kulturní památky získat finanční pomoc Pardubického kraje?

Pardubický kraj vyhlašuje každoročně v rámci svého grantového programu možnost získat příspěvek na podporu vlastníků kulturních památek a příspěvek na opravu kulturních památek v Pardubickém kraji.

Pardubický kraj vyhlašuje každoročně v oblasti památkové péče grantový program :
  • Program stavební obnovy a restaurování kulturních památek v Pardubickém kraji
Žádosti se podávají na formuláři Pardubického kraje, doložené požadovanými přílohami ve stanoveném termínu podle Zásad pro poskytování grantů, prostřednictvím orgánu státní památkové péče na Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, úseku památkové péče. Příspěvek se vlastníku poskytuje obvykle dotační smlouvou, či rozhodnutím.

Kontakty pro další informace