Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Hrozí mi jako vlastníku nějaká sankce v průběhu řízení o prohlášení věci za kulturní památku?

Ano, za nesplnění povinnosti chránit věc před poškozením, zničením nebo odcizením v době od doručení vyrozumění o podání návrhu na prohlášení za kulturní památku do rozhodnutí Ministerstva kultury.

Vlastníku je po dobu probíhajícího správního řízení o prohlášení věci za kulturní památku uložena povinnost předmětnou věc chránit před poškozením, zničením nebo odcizením. Za nesplnění povinnosti zákon ukládá sankce. V případě právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání poruší uloženou povinnost může být uložena pokuta až do výše 2.000.000,-Kč, v případě fyzické osoby pokuta až do výše 2.000.000,-Kč.

Kontakty pro další informace