Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co to jsou Dny evropského dědictví?

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) se každoročně konají v měsíci září. V jejich rámci se nejširší veřejnosti v různých městech otevírají brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Dny evropského dědictví, které jsou pod záštitou Rady Evropy, se každoročně konají ve více než čtyřiceti evropských zemích. Česká republika se k projektu poprvé připojila v roce 1991.
Dny evropského dědictví jsou kulturně poznávací společenskou akcí. Jedním z jejich cílů je nalézání cest ke kořenům evropské civilizace a ochrana evropského kulturního dědictví. Konkrétně by to pak měla být další příležitost, jak propagovat aktivity v oblasti kulturního dědictví, zpřístupnit co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor.
 
Dny evropského dědictví rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Pro širokou veřejnost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb aj. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti a je v nich vybíráno vstupné, pak v tyto dny bývá snížené, dobrovolné nebo žádné vstupné a klasický program mohou doprovázet i speciální akce (např. zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava,..)
 
Hlavním garantem akce v České republice je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (www. shscms.cz), které spolupracuje s Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Akce má dále několik desítek lokálních garantů, kteří organizují konkrétní akce v daném místě. Jedním z lokálních garantů je i Statutární město Pardubice.
 
Více na stránkách                       www.ehd.cz

Kontakty pro další informace