Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co dělat, nesouhlasím-li s rozhodnutím MK o prohlášení věci za KP?

Rozhodnutí o prohlášení věci za kulturní památku je vydáváno správním rozhodnutím. Proti rozhodnutí o prohlášení věci za kulturní památku lze podat rozklad u Ministerstva kultury. O podaném rozkladu rozhoduje ministr kultury na základě návrhu rozkladové komise. Jako prakticky každé rozhodnutí orgánu státní správy lze i toto rozhodnutí napadnout správně-právní žalobou, kterou je nutno podat v zákonem stanovené lhůtě a k příslušnému soudu (více zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní)

Kontakty pro další informace