Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Vdala jsem se / oženil jsem se a mám změnu příjmení, musím si vyměnit cestovní pas?

Pokud sňatkem došlo ke změně příjemní, je třeba podat žádost o nový cestovní pas. Avšak ještě po dobu 3 měsíců od sňatku můžete cestovat na pas s původním příjmením. Při podání žádosti předkládáte platný občanský průkaz, potvrzení o změně stavu, popř. originál oddacího listu.

Kontakty pro další informace