Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mám omezenou svéprávnost, musím mít občanský průkaz?

Ano, musíte mít občanský průkaz. Pokud byla občanovi omezena svéprávnost rozhodnutím soudu tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce na základě rozhodnutí soudu. Při podání žádosti je nutné předložit originál rozsudku a jmenování opatrovníka. Ten prokazuje svou totožnost platným občanským průkazem.

Kontakty pro další informace