Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Končí mi platnost cestovního pasu, co budu potřebovat pro nový?

Pro vystavení cestovního pasu s biometrickými prvky, s platností na 10 let a 30-ti denní lhůtou pro jeho vydání, potřebujete předložit pouze platný občanský průkaz, fotografie bude pořízena přímo na pracovišti cestovních pasů. Poplatek za tento cestovní pas je 600,- Kč.

Dále můžete zažádat o vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů s poplatkem za vydání 3.000,- Kč nebo do 24 hodin v pracovních dnech se správním poplatkem 6.000,- (převzetí pasu do 24 hodin je možné pouze prostřednictvím Ministerstva vnitra České republiky). Vždy se jedná o standardní cestovní pas s platností na 10 let.  Správní poplatky můžete uhradit v hotovosti na pokladně magistrátu číslo dveří 2115 nebo platební kartou na terminálu přímo v kanceláři cestovních pasů.

Vyhotovený cestovní pas si převezmete osobně při předložení občanského průkazu. Cestovní pas může převzít zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele z důvodu zvláštního zřetele hodného.

Končí-li cestovní pas osobě mladší 15 let, resp. 18 let, jedná se o nepatrně jiný režim, viz odpovědi https://www.pardubice.eu/urad/konik/spravni-agendy/obcanske-prukazy-pasy/kdo-zada-o-cestovni-pas-pro-dite-mladsi-15-ti-let-a-jake-doklady-budu-predkladat/ nebo https://www.pardubice.eu/urad/konik/spravni-agendy/obcanske-prukazy-pasy/jsem-obcan-mezi-15-18-ti-lety-jake-doklady-na-pas-budu-potrebovat-a-kdo-bude-zadat/

Kontakty pro další informace