Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kdo žádá o cestovní pas pro dítě mladší 15-ti let a jaké doklady budu předkládat?

O cestovní pas s biometrickými údaji, který má platnost 5 let, žádá zákonný zástupce nezletilého. lhůta pro jeho vydání je 30 dnů a poplatek za jeho vydání činí 100,- Kč. Nebo žádat o vydání tzv. Blesk cestovního pasu, což je standardní cestovní pas s biometrickými údaji, vyrobený expresně ve lhůtě 6 dní. Poplatek za jeho vydání činí 2.000,- Kč. Správní poplatky můžete uhradit v hotovosti na pokladně magistrátu číslo dveří 2115 nebo platební kartou na terminálu přímo v kanceláři cestovních pasů.

Při podání žádosti musíte předložit rodný list dítěte a zákonný zástupce prokáže svoji totožnost svým platným občanským průkazem, popř. pasem. Dítě se dostaví s Vámi, neboť bude foceno a dítěti staršímu 12-ti let budou sejmuty otisky prstů, což bude obsahovat čip v cestovním dokladu. Vyhotovený cestovní doklad převezme za dítě jeho zákonný zástupce.

 

Kontakty pro další informace