Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Rád bych si podal žádost o městský byt, co vše musím splnit?

Všeobecné podmínky:

1. zájemce o nájem bytu je státním občanem České republiky nebo má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a je na území ČR zaměstnán,

2. zájemce o nájem bytu dosáhl zletilosti (tj. dovršením 18 let nebo uzavřením manželství),

3. zájemci o nájem bytu a osobám, které s ním budou bydlet a vést rodinnou domácnost, není a nikdy nebyla statutárním městem Pardubice dána výpověď z nájmu bytu a nikdy na ně nebyla podána žaloba o vyklizení bytu užívaného bez právního důvodu, ani o zaplacení dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním bytu ve vlastnictví města,

4. zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést rodinnou domácnost, nejsou dlužníky statutárního města Pardubice, není-li u jednotlivých forem poskytování bytů do nájmu stanoveno jinak,

5. zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést rodinnou domácnost, nejsou vlastníky bytové jednotky, rodinného či bytového domu nebo nejsou většinovými spoluvlastníky bytového domu (51% a více), nejsou nájemci jiného bytu ve vlastnictví obce,

6. zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést rodinnou domácnost, se nepřipravil/ly nezákonným jednáním či jinou vlastní aktivitou o možnost bydlení,

7. zájemce o nájem bytu a osoby, které s ním budou bydlet a vést rodinnou domácnost, neprivatizoval/ly byt, který byl v majetku statutárního města Pardubice.

Kontakty pro další informace