Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jak mohu požádat o pronájem bytu v domě zvláštního určení, byt pro seniory, zdravotně postižené a bezbariérový byt?

Podejte si vyplněnou žádost na Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic (U Divadla 828, p. Sádovská, tel. 466 859 124). Žádost si můžete osobně vyzvednout na odboru majetku a investic, nebo na odboru sociálních věcí, případně jí naleznete v elektronické podobě na webových stránkách města, v sekci „Formuláře“. Podaná žádost bude zařazena do evidence, následně pak bude předána odboru sociálních věcí k provedení sociálního šetření a posouzení aktuálního stavu životní situace. Následně jsou žádosti projednávány v Komisi pro sociální a zdravotní věci, která dále navrhuje své stanovisko k žádosti Radě města Pardubic. Rada města Pardubic pak vydává konečné stanovisko k výše uvedeným žádostem.
    

Kontakty pro další informace

  • Telefon: 466 859 630, 466 859 646
  • E-mail: pece@mmp.cz