Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jak mohu pomoci osobě bez přístřeší?

Doporučte jí kontakt na sociálního kurátora MmP (Andrea Borovičková, Magistrát města Pardubic, U Divadla 828 – 2.patro, kancelář č. 210, tel.: 466 859 813, 739 505 850) nebo na neziskovou organizaci SKP-centrum (www.skp-centrum.cz ). Tato organizace se zabývá pomocí těmto cílovým skupinám obyvatel a může poskytnout ubytování ve svých provozovnách, jako je například Azylový dům pro muže, Azylový dům pro ženy, noclehárna nebo pobyt v Nízkoprahovém denním centru. Současně nabízí odborné sociální poradenství při řešení nepříznivé životní situace.

Kontakty pro další informace