Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Chci si podat žádost o ubytování na městské ubytovně v Češkově ulici č. p. 1240.

Vyplněnou žádost, která je ke stažení v sekci formuláře, odevzdejte vedoucímu ubytovny (Vladimír Borovec, tel. 466 613 224). O přijetí na ubytovnu rozhoduje pracovní skupina, která se schází pravidelně každý kalendářní měsíc, dle aktuální potřeby. Přijetí je podmíněno splněním základních podmínek, mezi které patří například trvalý pobyt na území města.

Kontakty pro další informace