Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kdy a kde probíhá zápis do ZŠ,co potřebuji k zápisu?

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhá ve dnech mezi 1. a 30. dubnem roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy.

Na pardubických základních školách probíhá zápis vždy v jednom společném termínu, který bývá s dostatečným předstihem zveřejněn. Kontakty na jednotlivé základní školy naleznete na adrese: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/magistrat/odbory-magistratu/oks/skolstvi/dite-v-zs/prehled-zs.pdf.

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží rodný list dítěte a platný občanský průkaz. Nemá-li zákonný zástupce dítě zapsáno v občanském průkazu, lze trvalý pobyt dítěte doložit výpisem z evidence obyvatel.

Kontakty pro další informace