Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co potřebuji k zápisu do základní školy?

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží rodný list dítěte a platný občanský průkaz.

Ve školách, kde se očekává u  zápisu více dětí, než je volných míst, bude vyžadováno potvrzení trvalého pobytu dítěte výpisem z evidence obyvatel, pokud zákonný zástupce nemá dítě zapsáno v občanském průkazu.

Kontakty pro další informace