Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaký je rozdíl mezi Radou seniorů, Seniorcentrem a kluby seniorů?

Rada seniorů, Senirocentrum a kluby seniorů jsou tři základní pilíře práce Magistrátu města Pardubic se seniory.

Rada seniorů
Rada seniorů je poradním orgánem Rady města Pardubic, zabývá se řešením otázek z oblasti životního prostředí, dopravy, rozvoje města, bydlení, zdravotní péče, bezpečnosti apod.
Rada seniorů reaguje na podněty z řad veřejnosti, kontaktovat její členy lze přes odbor školství, kultury a sportu.

Více zde: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/seniori/rada-senioru/

Seniorcentrum
Seniorcentrum sídlí na Pospíšilově náměstí č. p. 1693 v Pardubicích, jeho činnost napomáhá seniorům účastnit se plného a aktivního společenského života.  Probíhá zde zájmová, vzdělávací, společenská, klubová i sportovní činnost.

Více zde: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/seniori/seniorcentrum/

Informace o kroužcích, které v Seniorcentru probíhají naleznete zde: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/seniori/seniorcentrum/prehled-krouzku-v-seniorcentru/

Program Seniorcentra pro seniorskou veřejnost naleznete zde: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/seniori/seniorcentrum/program-seniorcentra-pro-seniorskou-verejnost/


Kluby seniorů
Kluby seniorů vyvíjejí činnost dle svých zvyklostí a dohody svých členů. Často se jedná o kluby, kde členové vykonávali stejnou profesi (učitelé, chemici, zaměstnanci podniků atd.). Některé kluby pořádají výlety, procházky, apod. V současné době je v Pardubicích 24 klubů seniorů.

Více zde: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/seniori/kluby-senioru/

Kontakty pro další informace