Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaké mám možnosti, když chci, aby se o mé akci pořádané ve městě veřejnost dozvěděla?

Máte možnost využít řady komunikačních kanálů, například zdarma zadat akci do kalendáře akcí na webových stránkách Turistického informačního centra Pardubice na www.ipardubice.cz, distribuovat vaše propagační materiály do sídla Turistického informačního centra na nám. Republiky, publikovat vaši akci v rámci Radničního zpravodaje, využít reklamních ploch Služeb města Pardubic a.s.  – bližší informace na www.smp-pce.cz/reklama-62 nebo Dopravního podniku města Pardubice a.s. – bližší informace na http://www.dpmp.cz/reklamni-sluzby/.

Kontakty pro další informace