Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zřizuje město na svých pozemcích věcná břemena ?

Ano. Zřízení schvaluje RmP. Rozdílný postup je u nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. V některých případech uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene vyžaduje zákon.

Zřízení věcného břemene předchází žádost doložená výpisem z listu vlastnictví a zákresem věcného břemene ve snímku, která je následně projednána komisí pro pozemky a reklamu a RmP. Smlouvy o zřízení věcného břemene jsou předloženy katastrálnímu úřadu k provedení vkladu práva.
Úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena v Zásadách pro nakládání s městskými pozemky a umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice.
 
 
nepodnikatelské aktivity
 
 
právo chůze a jízdy
Bezúplatně
 
právo týkající se inženýrské sítě
Bezúplatně
 
 
podnikatelské aktivity
 
 
právo chůze a jízdy
 
10.000,- Kč/rok + DPH
 
platba každoročně povýšena o průměrnou roční míru inflace
předchozího roku zjištěnou oficiálním statistickým úřadem
právo týkající se inženýrské sítě
dle tabulky
 
 
 
zóna městského obvodu
 
pozemek stavební 1)
 
pozemek lesní, zemědělský2)
pozemek ostatní 3)
 
komunikace 4)
 
MO I
1500,- Kč/bm + DPH
100,- Kč/bm + DPH
300,- Kč/bm + DPH 
300,- Kč/bm + DPH
MO II, III, V
1200,- Kč/bm + DPH
 75,- Kč/bm + DPH
200,- Kč/bm + DPH 
300,- Kč/bm + DPH 
MO IV, VI, VII, VIII
1000,- Kč/bm + DPH 
 50,- Kč/bm + DPH
100,- Kč/bm + DPH 
300,- Kč/bm + DPH

Kontakty pro další informace