Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Prodává nebo pronajímá město své pozemky, jaký je postup?

Ano, po schválení v orgánech města.

Zájemce o městský pozemek si podá žádost na odbor majetku a investic MmP, oddělení pozemků a převodu nemovitostí (OPPN). K žádosti doloží výpis z listu vlastnictví a snímek, právnické osoby i výpis z obchodního rejstříku. OPPN zajistí vyjádření příslušné Rady městského obvodu k žádosti, posouzení možnosti odprodeje pozemku od jednotlivých odborů MmP a vyjádření pozemkového úřadu z hlediska restitucí. Žádost je následně projednána v komisi pro pozemky a reklamu. Nájem schvaluje RmP, prodej schvaluje ZmP. Kupní cena bude určena formou znaleckého posudku o ceně obvyklé. Znalecký posudek bude vyhotoven znalcem schváleným statutárním městem Pardubice. Cena za nájem je určena podle účelu nájmu ( rozdíl je u podnikatelských a nepodnikatelských aktivit).
Návrhy smluv po schválení v orgánech města  připraví OPPN. Kupní smlouvy jsou po podpisu smluvními stranami ještě předány k provedení vkladu vlastnického práva katastrálnímu úřadu.
Podrobnější informace najdete v Zásadách pro nakládání s pozemky a umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice.

Kontakty pro další informace