Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kde získám souhlas vlastníka pozemku, který požaduje stavební úřad?

Souhlas vlastníka pozemku, který je ve vlastnictví města a stavebník jej potřebuje nějakým způsobem využít, poskytuje odbor majetku a investic MmP, oddělení pozemků a převodu nemovitostí, a to na základě žádosti doložené předpokládaným záborem pozemku a informací o jeho využití v rámci stavby. Vydání souhlasu je podmíněno uzavřením smlouvy prokazující  vztah k pozemku např. nájem, výpůjčka nebo věcné břemeno. Vydání souhlasu není zpoplatněno.

Kontakty pro další informace