Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jak mohu získat městský pozemek pro umístění reklamy?

Získat pozemek pro umístění reklamy je možné na základě podané žádosti na odbor majetku a investic MmP, oddělení pozemků a převodu nemovitostí (OPPN), doložené výpisem z listu vlastnictví, snímkem se zákresem umístění reklamního zařízení, nákresem reklamního zařízení a výpisem z obchodního rejstříku. Žádost je předložena komisi pro pozemky a reklamu a následně ke schválení RmP. OMI po schválení připraví návrh smlouvy. Umístění reklamního zařízení je zpoplatněno dle Zásadách pro nakládání s pozemky a umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Kontakty pro další informace