Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Je možné získat od města nájem prostoru sloužícího podnikání (objektu) a jak?

Statutární město  Pardubice v souladu s ustanovením § 39 písm. 1 zák.č. 128/2000 Sb., zveřejňuje každý svůj záměr nájmu  prostoru sloužícího podnikání či objektu  minimálně  na 15 dnů na úřední desce MmP a na webu města www.pardubice.eu.

Zájemce o nájem  podá žádost v termínu stanoveném v konkrétním oznámení  na předepsaném formuláři žádosti o nájem prostoru sloužícího podnikání (objektu) včetně  všech požadovaných příloh (viz Zásady nájmu v příloze) na podatelnu Magistrátu města Pardubic nám. Republiky čp. 12 nebo na odbor majetku a investic. Formulář žádosti je k dispozici na odboru majetku a investic, U Divadla 828 u Ing. Romany Kudrnové nebo p. Edity Šklíbové, č.dv. 108 nebo na výše uvedené webové adrese v rubrice " Formuláře".

Po svěšení nabídky jsou všechny žádosti předloženy k vyjádření Radě příslušného městského obvodu a projednány v příslušné komisi rady města, která se vyjádří k jednotlivým záměrům uvedeným v žádostech a připraví zprávu pro jednání Rady města Pardubic.

Všechny žádosti jsou předloženy Radě města Pardubic, která rozhodne o přidělení nájmu konkrétnímu zájemci, se kterým pak odbor majetku a investic uzavře nájemní smlouvu.

Kontakty pro další informace