Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaké je nájemné za prostory sloužící podnikání?

Nájemné je stanoveno vzájemnou dohodou smluvních stran na základě nabídky, kterou v zalepené obálce nabízí zájemce o nájem prostoru  při podání žádosti, za předpokladu, že je dodržena minimální výše nájemného, viz „ Pravidla“, kterými se řídí Rada města Pardubic při stanovení výše nájemného za prostory sloužící podnikání, které jsou uvedeny v Zásadách nájmu a prodeje prostor sloužících podnikání v majetku statutárního města Pardubic a jsou součástí směrnice č. 17/2016 „Nakládání s byty a s prostory sloužícími podnikání“.

Kontakty pro další informace