Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mají Pardubice nějaké byty pro seniory, jak podat žádost ?

Ano, mají. V současné době spravuje město cca 500 bytů určených pro seniory. Stát se nájemcem obecního bytu pro seniory a občany, pobírající důchod II. a III., je možné pouze v případě, že žadatel splní podmínky, které upravuje Směrnice Nakládání s byty a s prostory sloužícími podnikání (Směrnice 17/2016) [PDF, 569 kB]. Tato Směrnice je zveřejněna na webových stránkách Magistrátu města Pardubice – www.pardubice.eu

Po seznámení se Směrnicí vyplní zájemce o nájem bytu  přiložený formulář, který doručí na Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, oddělení správy bytových domů a nebytových prostor, U Divadla č. p. 826, Pardubice nebo osobně navštíví oddělení správy bytových domů a nebytových prostor  MmP, kde mu budou výše uvedené materiály předány.

Kontakty pro další informace