Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Které opravy v bytě hradí nájemce bytu a které vlastník – pronajímatel ?

Současná právní úprava obsažená v § 2257 odst. 2 platného znění občanského zákoníku dává přednost dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem bytu. Pokud k takové dohodě nedojde, to znamená nestanoví-li nájemní smlouva jinak, hradí drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu nájemce. Ustanovení § 2257 odst. 2 podrobněji upravuje Nařízení vlády č. 308/2015 Sb.

Kontakty pro další informace