Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kde najdu informace o pronajímání bytů v Pardubicích ?

Na webových stránkách Magistrátu města Pardubic, kde jsou zveřejněna “Pravidla pro nájem bytů v majetku obce č. 15/2015”, která určují postupy při výběru nájemce, způsob stanovení nájemného, postup při uzavírání nájemních smluv a odkazy na příslušné právní předpisy.

Jsou zde zveřejněny i formuláře, které je povinen každý zájemce o nájem bytu vyplnit a doručit na Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, oddělení správy bytových domů a nebytových prostor , U Divadla č. p. 826, Pardubice nebo  osobně navštívit oddělení správy bytových domů a nebytových prostor  MmP, kde mu budou výše uvedené materiály předány.

                    

Kontakty pro další informace