Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jak a kde se mohu dozvědět, jakým způsobem mohu v Pardubicích získat byt?

Stát se nájemcem obecního bytu je možné pouze v případě, že žadatel splní podmínky, které upravují “Pravidla pro nájem bytů v majetku obce č. 15/2015“. Tato Pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách Magistrátu města Pardubice – www.pardubice.eu

Po seznámení s Pravidly vyplní zájemce o nájem bytu přiložený formulář, který doručí na Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, oddělení správy bytových domů a nebytových prostor, U Divadla č. p. 826, Pardubice  nebo  osobně navštíví oddělení správy bytových domů a nebytových prostor MmP, kde mu budou výše uvedené materiály předány.

Kontakty pro další informace