Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Chci vyměnit zařizovací předmět, jak mám postupovat?

Nájemce uplatní požadavek u pronajímatele – oddělení správy bytových domů a nebytových prostor Magistrátu města Pardubic, U Divadla č.p. 828, Pardubice.

Technik oddělení posoudí skutečný stav předmětu v závislosti na jeho životnosti. Shledá - li žádost oprávněnou, je zařizovací předmět vyměněn.

Kontakty pro další informace