Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Vydání řidičského průkazu - rozšíření skupin řidičského oprávnění.

Musíte  předložit doklad o získání odborné způsobilosti (žádost o řidičské oprávnění potvrzená autoškolou a zkušebním komisařem), platný průkaz totožnosti, případně doklady prokazující obvyklé bydliště, vyplněné čestné prohlášení žadatele, že nevlastní  řidičské oprávnění udělené jiným členským státem EU a že mu jiným členským státem EU nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo mi nebylo řidičské oprávnění pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění a platný posudek o zdravotní způsobilosti.

Žádost o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu vám bude vytištěna na přepážce.

Žádá se na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v ČR (pro Pardubicko Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend, nám. Republiky 12, kanceláře č. 2124, 2125,2127 a 2128 přepážky 24, 25, 27, 28).

Kontakty pro další informace