Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Končí mi platnost řidičského průkazu. Co mám dělat pro podání žádosti o vydání nového řidičského průkazu?

Podání žádosti o vydání řidičského průkazu bez správního poplatku je možné maximálně 3 měsíce před skončením jejich platnosti (tento postup doporučilo Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí ČR).

Žádost o vydání nového řidičského průkazu je vytištěna přímo na přepážce a žádostí se stává až po podpisu žadatelem. Žadatel předloží pouze doklad totožnosti, případně doklady prokazující obvyklé bydliště, stávající řidičský průkaz. Podání žádosti o výměnu řidičského průkazu nelze učinit v zastoupení.

Výměna řidičského průkazu, kterému končí platnost nebo již platnost vypršela, je zdarma.

Pokud je výměna spojena se změnou údajů v řidičském průkazu, podléhá výměna správnímu poplatku 200 Kč.

Při výměně řidičského průkazu zrychleně ve lhůtě 5 pracovních dní je účtován správní poplatek 700 Kč.

Žádá se na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v ČR (pro Pardubicko Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend, nám. Republiky 12, kanceláře č. 2124, 2125, 2127 a 2128 přepážky 24, 25, 27, 28).

Kontakty pro další informace