Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Končí mi platnost řidičského průkazu. Co mám dělat pro podání žádosti o vydání nového řidičského průkazu?

Podání žádosti o vydání řidičského průkazu bez správního poplatku je možné maximálně 3 měsíce před skončením jejich platnosti (tento postup doporučilo Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí ČR).

Žádost o vydání nového řidičského průkazu je vytištěna přímo na přepážce a žádostí se stává až po podpisu žadatelem. Žadatel předloží pouze doklad totožnosti, případně doklady prokazující obvyklé bydliště, stávající řidičský průkaz a 1x aktuální průkazovou fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm. Podání žádosti o výměnu řidičského průkazu nelze učinit v zastoupení.

Výměna řidičského průkazu, kterému končí platnost nebo již platnost vypršela, je zdarma.

Pokud je výměna spojena se změnou údajů v řidičském průkazu, podléhá výměna správnímu poplatku 50 Kč.

Při výměně řidičského průkazu zrychleně ve lhůtě 5 pracovních dní je účtován správní poplatek 500 Kč.

Žádá se na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností dle trvalého pobytu řidiče (pro Pardubicko Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend, nám. Republiky 12, kanceláře č. 125 a 127, přepážky 25 a 27).

Kontakty pro další informace