Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co je to paměťová karta řidiče do digitálního tachografu?

Kartu řidiče bude potřebovat řidič při řízení vozidel vybavených digitálním tachografem skupin řidičského oprávnění B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, nebo D+E. V odůvodněném případu lze přijmout žádost od držitele řidičského oprávnění skupiny B. vybavených záznamovým zařízením. Karta řidiče se vydává s platností 5 let.

Žádost o vydání paměťové karty do tachografu lze podat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností v ČR (pro Pardubicko Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend, nám. Republiky 12, kanceláře č. 2124, 2125, 2127 a 2128 přepážky 24, 25, 27, 28). Žádost již nemá tiskopis k vyplnění a je tedy žadateli vytištěna na přepážce. K podání žádosti o paměťovou kartu řidiče je třeba předložit doklad totožnosti, doklad prokazující obvyklé bydliště, platný řidičský průkaz a v případě výměny i stávající paměťovou kartu.

Správní poplatek za vydání paměťové karty řidiče je 700 Kč.

 

Kontakty pro další informace