Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel (převod ojetého, již registrovaného vozidla). Co potřebuji?

Ke změně vlastníka nebo provozovatele se použije tiskopis "Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla".

K žádosti se přiloží technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, protokol o evidenční kontrole, který není starší 30 dní, zelená karta. Zápis se provádí na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem. V případě nepřítomnosti některého z nich je třeba doložit jeho plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Dále doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, doklady vlastníka a provozovatele. Platí se správní poplatek dle zákona o správních poplatcích.

Kontakty pro další informace