Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Je možné prodloužit vyřazení vozidla z provozu?

Prodloužení vyřazení vozidla z provozu není možné. Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Kontakty pro další informace