Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zánik vozidla v registru silničních vozidel. Co potřebuji?

K zapsání zániku vozidla použijete tiskopis "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla".

K žádosti se přikládá:

  • doklad o předání provozovateli zařízení ke sběru autovraků; doklad o ekologické likvidaci v jiném členském státě; doklad o zničení; doklad o jiném zániku, bylo-li pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení,
  • technický průkaz,
  • osvědčení o registraci vozidla (ORV),
  • registrační značky (RZ),
  • doklad totožnosti,
  • plnou moc v případě zastupování jinou osobou, písemný souhlas vlastníka (pokud žádá provozovatel).

Tento úkon je bez poplatku.

Kontakty pro další informace