Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zápis změn ostatních údajů v registru silničních vozidel. Co potřebuji?

K provedení zápisu změn údajů v registru silničních vozidel použijete tiskopis „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel”.

K žádosti se přikládá technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (ORV), ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů (pokud se jedná o změny technických údajů), plnou moc v případě zastupování jinou osobou, doklady vlastníka a provozovatele. Platí se správní poplatek dle zákona o správních poplatcích.

Příklady změn údajů v registru silničních vozidel:

 • změna trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla společnosti
 • změna příjmení, názvu společnosti
 • změna barvy
 • montáž nebo demontáž tažného zařízení
 • zápis pohonu LPG nebo CNG, litá kola apod.
 • výměna karoserie, motoru
 • výmaz čísla motoru
 • obnova VIN náhradní technologií
 • přidělení úředního čísla karoserie, podvozku, rámu
 • přestavba vozidla
 • zápis ADR
 • vystavení duplikátu technického průkazu
 • vystavení duplikátu osvědčení o registraci vozidla část I. (ORV)
 • výměna registračních značek (RZ) za ztracené, poškozené nebo odcizené
 • úřední oprava chybných údajů v dokladech
 • prodloužení platnosti ORV - u cizinců dle povolení k pobytu

Kontakty pro další informace