Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jsou nějaké lhůty pro nahlášení změn v registru silničních vozidel?

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele se podává do 10 pracovních dnů ode dne převodu či přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu.

O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je třeba požádat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

Kontakty pro další informace