Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Povolení umístění inženýrských sítí v silnič. pozemku II. či III. tř.?

Řádně vyplněnou žádost o zvláštní užívání – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech dle § 25 odst. 6 písm. d ) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ke které je nutno doložit:

 - souhlas od vlastníka komunikace, a to od Správy a údržby silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, která je pověřena výkonem správy a údržby silnic II. a III. třídy,

- situační nákres, ze kterého bude zřejmé vlastní umístění v komunikaci,

- v případě zastupování ve smyslu § 33 správního řádu, předložit plnou moc.

Kontakty pro další informace