Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Povolení provádění stavebních prací v silnič. pozemku II. či III. tř. ?

Žádost předkládá zhotovitel stavebních prací (§40 odst. 1 vyhlášky 104/1997 Sb.)

K řádně vyplněné žádosti o zvláštní užívání – provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c ) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je nutno doložit:
- souhlas od vlastníka komunikace, a to od Správy a údržby silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, která je pověřena výkonem správy a údržby silnic II. a III. třídy,
- situační nákres, ze kterého bude zřejmé vlastní provádění stavebních prací v komunikaci,
- v případě zastupování plnou moc.

Kontakty pro další informace