Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Uzavírka ulic Sakařova a Štrossova

1. uzavírka místní komunikace – vozovky – ul. Sakařova


Rozsah uzavírky:

  • úplná uzavírka místní komunikace – vozovky v Pardubicích, ul. Sakařova
  • stanovení trasy objížďky - platí pouze pro vozidla městské hromadné dopravy:
  • objízdná trasa ve směru na Židov točna (Dubina, sever) bude vedena z ul. Jahnova ze zastávky Krajský úřad ulicí Husova a Věry Junkové na zastávku Židov točna (spoje linky č. 5 na objízdné trase obslouží zastávky Zlatá štika, Na Bukovině a Na Haldě jako náhradu za vynechané zastávky Sakařova, Holubova a Bezdíčkova)
  • objízdná trasa ve směru na Duklu bude vedena ze zastávky Židov točna ulicí Věry Junkové a ul. Husova na zastávku Krajský úřad v ul. Jahnova (spoje linky č. 5 na objízdné trase obslouží zastávky Na Haldě, Na Bukovině a Zlatá štika jako náhradu za vynechané zastávky Bezdíčkova, Holubova a Sakařova)
  • Vzhledem k tomu, že objízdná trasa je stanovena pouze pro MHD, je držiteli povolení – sp. KVIS Pardubice, a.s., uložena povinnost zajistit u všech komunikací - vozovek, které přetínají ul. Sakařova, zřízení obratišť pro umožnění otáčení vozidel, a to na obou slepých koncích před ul. Sakařova. Jedná se o ulice Wintrova I, Gebauerova, Holubova, Na Bukovině, Ve Lhotkách a Bezdíčkova. Toto obratiště rovněž zřídí na slepém konci ul. Štrossova před uzavřenou křižovatkou.

Doba trvání uzavírky:
1. 2. 2017 – 31. 7. 2017

Důvod uzavírky:
Zvláštní užívání místní komunikace – vozovky v ul. Sakařova z důvodu provádění stavebních prací – výkopů, v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace


2. uzavírka křižovatky ulic Štrossova a Sakařova

Rozsah uzavírky:

  • úplná uzavírka místní komunikace – vozovky v Pardubicích, křižovatka ulic Štrossova a Sakařova
  • objízdná trasa – není stanovena

Doba trvání uzavírky:
1. 2. 2017 – 31. 3. 2017

Důvod uzavírky:
Zvláštní užívání místní komunikace – vozovky z důvodu provádění stavebních prací – výkopů, v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace

 

Uzavírky na mapách