Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ve městě Pardubice - osvětlení přechodu pro chodce v ul. Na Drážce (NADACE ČEZ)

 

 

 

 

 

Investorem stavby je Nadace ČEZ, Duková 1531/3, 140 00 Praha 4 na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. VCE 45_13 BP.

Celkové náklady na realizaci projektu dle smlouvy o dílo činí 256 258,64 Kč, kdy projekt je ve 100% výši financován z nadačního příspěvku Nadace ČEZ.

 

Předmětem nadačního příspěvku je:

  • napojení nových svítidel na staávající soustavu veřejného osvětlení
  • provedení zemních prací - hloubení kabelových rýh vč. protlaku
  • instalace nových svítidel, zapojení kabelů do svorkovnic
  • odzkoušení a revize zařízení

 

Zhotovitelem stavby je ČEZ Energetické služby s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava - Vítkovice na základě smlouvy o dílo č. 14410036.