Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Aktuality

malebne_pardubice1.jpg

Pardubice mohou díky schválení Strategického rámce MAP čerpat dotace pro oblast vzdělávání

2.9.2016

Město může od této chvíle čerpat evropské dotace, a to díky schválení takzvaného Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP). Získané peníze by měly napomoci rozvoji dostupného vzdělání dětí nejen na pardubických školách, ale také v rámci dalších obcí na Pardubicku. Cílem MAP navíc je zvýšit kvalitu výuky v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.

Projektové záměry pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD - výzva pro ZŠ, školská zařízení a NNO

8.8.2016

Při podávání žádosti o podporu do výzvy vyhlašované IROP přikládá žadatel jako povinnou přílohu žádosti o podporu kopii Strategického rámce MAP do roku 2023, popř. dohodu, nebo souhlas zřizovatele.

Dotazník o potřebách mateřských a základních škol pro veřejnost

8.8.2016

Při přípravě a realizaci MAP chce realizační tým zapojit do diskuse o vzdělávání ředitele MŠ a ZŠ, ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a veřejnost. Proto nás zajímá názor rodičů dětí a žáků, ale i široké veřejnosti.