Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ITI Hradecko-pardubická aglomerace

Integrované územní investice (ITI - Integrated Territorial Investments) jsou nástrojem územního rozvoje, který umožňuje efektivní, transparentní a administrativně jednodušší implementaci územní strategie. Prostřednictvím ITI dochází ke zdůraznění role metropolitních oblastí, které jsou vnímány jako póly růstu a rozvoje území. V České republice jich bylo vymezeno sedm - Pražská, Brněnská, Ostravská, Plzeňská, Hradecko-pardubická, Ústecko-chomutovská a Olomoucká. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto části území mají nejsilnější potenciál rozvoje, je potřeba podpořit jejich růst pomocí intervencí do oblastí, jež by měly být katalyzátorem jejich dalšího vývoje.