Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Památník Zámeček

Loga EU + MMR

Statutární město Pardubice zahájilo dne 3.4.2020, podpisem smlouvy o dílo projekt „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013823, jehož je celková stavební obnova kulturní památky, její revitalizace, následná záchrana a zatraktivnění pietního místa včetně vybudování nové expozice. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 3.1 Paměťové instituce kulturní památky – Památky VII

Celkové investiční náklady jsou 42 091 558,30 Kč vč. DPH.  

Celkové uznatelné náklady jsou 23 600 000 Kč, z toho příspěvek EU je 20 060 000 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 1 180 000 Kč, tj. 5 % a  příspěvek statutárního města Pardubice činí  20 851 558,30 Kč včetně neuznatelných nákladů.  

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

 

Město Pardubice tak za pomoci evropských dotací představuje nově zrevitalizovaný a zrekonstruovaný Památník Zámeček s unikátní  expozicí, jejímž úkolem je připomínat události  našeho národa. Cílem projektu bylo vybudování důstojného pietního místa, které připomene současným i budoucím generacím události spojené s válkou a nacistickými zločiny na Pardubicku. Novou podobu památníku město získalo v architektonické soutěži.  Nový Památník Zámeček bude veřejnosti otevřen na konci října roku 2021.

Památník zámeček