Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Regulační plán

Město Pardubice pořídí regulační plán areálu Automatických mlýnů a jeho okolí. Vedení města vnímá Mlýnský ostrov jako transformační území s velkým potenciálem, jehož rozvoj může přispět k naplnění hned několika strategických priorit Pardubic. Město má zájem na tom, aby se pro tuto lokalitu našlo smysluplné a ekonomicky udržitelné využití. Rozvoj Mlýnského ostrova by měl být tažen primárně soukromým sektorem, město zde bude hrát hlavně koordinační roli. Nástrojem pro optimální koordinaci investičních zájmů jednotlivých aktérů v území a veřejného zájmu bude právě regulační plán. Ten bude mimo jiné řešit ochranu historické hodnoty národní technické památky z dílny architekta Josefa Gočára, urbanistickou hodnotu celého areálu i okolí a jeho vazbu na památkovou rezervaci, tedy na historické centrum města.

Podnět k pořízení a návrh zadání regulačního plánu Mlýny schválili zastupitelé na svém jednání 17. 12. 2015. Vzhledem ke komplexnosti zadání a nutnosti komunikace s městem, vlastníky a dalšími hlavními aktéry území během vzniku návrhu bylo Radou města rozhodnuto o výběru zpracovatele regulačního plánu formou tzv. soutěžního workshopu.

Zpracovatel regulačního plánu by měl být znám do konce roku 2016. Během roku 2017 budou probíhat práce na návrhu regulačního plánu, který bude projednáván podle stavebního zákona. Aktuality k průběhu prací a procesu projednání regulačního plánu budou zveřejňovány na tomto webu.